Toimiva Perhe -kurssi

Toimiva Perhe -kurssilla on vanhemmille sekä yleisesti perheiden ja lasten parissa työskenteleville tarkoitettu kurssi, jossa opiskellaan perheen ihmissuhdetaitoja ja vuorovaikutusta. Kurssin tavoitteena on lisätä vanhempien ja lasten hyvinvointia sekä saada heidän keskinäiset välinsä avoimiksi, luottamuksellisiksi ja rehellisiksi.

Turvallinen ympäristö kokeilla ja harjoitella

Vuorovaikutustaidot ovat yksi vaikeimmista taidoista, joita tiedän. Itselleni näiden taitojen harjoitteluun ja opetteluun minä sain turvallisen ympäristön ja turvallisen kokemuksen.

Itse uskon oppimisessa siihen, että vanha ei ole huono tapa. Että vanhaa ei tarvitse heittää pois. Enemmänkin, tällä kurssilla vahvistamme niitä vuorovaikutustaitoja, joita meillä kaikilla jo on. Emme luo puhtaasti uutta, vaan muovaamme jo olemassa olevaa. Vanhaa kunnioittaen ja vanhaa arvostaen.

Kurssista saatavat hyödyt ovat niin suuria (oma kokemukseni on siitä, kun kävin vaimoni kanssa yhdessä kurssin), että haluan erityisesti keskittyä luomaan oppimistapahtumista - prosessista ja hetkistä - turvallisen meille kaikille kokeilla. Turvallisen kokeilla jotain uutta - ja vähän epäonnistua. Arvostaen ja hetkessä ollen.

Toimiva Perhe -kurssilla opit:

Puhumaan siten, että lapset kuuntelevat sinua

Kuuntelemaan lapsiasi siten, että he kokevat tulleensa kuulluksi

Toimivan keskusteluyhteyden luomista lasten ja vanhempien välille

Löytämään rakentavia tapoja ratkaista ristiriitoja

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu kahdeksasta eri teemasta, joita käsitellään kutakin reilun kahden tunnin verran, esimerkiksi kerran viikossa. Kurssi kestää kokonaisuudessaan noin 24 tuntia.

Kurssilla keskitytään vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen. Tätä työstämistä varten kullekin aiheelle on lyhyet alustukset, jonka jälkeen keskustellaan ja harjoitellaan. Kurssilla on tilaa keskustelulle, jossa voi jakaa vanhemmuuteen liittyviä kokemuksia toisten kasvattajien kanssa. Jotta taidot siirtyvät arkeen, opittua harjoitellaan omassa perheessä kurssikertojen välillä.

Oppiminen itsessään on prosessi ja tapahtuu hiljalleen, toistojen ja harjoitusten avulla. Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutuksen perustaitoja, joita suositellaan tuotavaksi myös perheen arkeen. Kunkin kokoontumisen aluksi pysähdytään hetkeksi kuulemaan miten taitoja tuli käytettyä kotona ja josko jotain on jäänyt askarruttamaan.

Kurssin teemoja ovat

  • viestien lähettäminen
  • viestien vastaanottaminen
  • ongelmiin tarttuminen
  • kuuntelulle vaihtaminen
  • tarveristiriitojen ratkaiseminen
  • arvoristiriitojen käsittelytaidot
  • auttamistaidot
  • välittäjänä toiminen

Toimiva Perhe -kurssi