Työnohjausta

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. lähde: Suomen Työnohjaajat ry

Työstään iloa? Työstän iloa!

Työnohjaukseni perusteena on yhteisödynaaminen viitekehys. Sen perusteella tutkitaan työyhteisön perustehtävää, rakenteita, johtajuutta ja tunnemaailmaa. Näitä käsitellään yksilön, ryhmän sekä työyhteisön tasoilla. Perustehtävän selkiyttäminen ja rakenteiden vahvistaminen helpottavat työn tekemistä. Rakenteet kannattelevat perustehtävää ja luovat mahdollisuuksia onnistua. Omat tunteemme taasen ovat merkkejä työyhteisömme hyvinvoinnista. Tunteet tulevat myös ilmi erilaisina jännitteinä ja dynaamisina ilmiöinä, joihin työnohjauksessa paneudutaan. Johtajuutta tutkitaan sekä esimiehen johtamisena että kaikkien omana henkilökohtaisen tilannejohtajuutena.

Työohjaukseni perustana on toivon virittäminen ja ylläpitäminen. Vuorovaikutus, jossa kohtaamme itse kunkin yksilöinä luo mahdollisuuden hyvinvoinnin, työn ilon ja työn merkityksellisyyden edistämiselle sekä yksilön, että yhteisön osalta. Yhteisötyönohjaus, vaikkakin käsittelee yhteisön dynamiikkaa, tukee kunkin yksilön persoonallista kasvua osaksi työyhteisöä. Työnohjauksen peruspilareita on vuorovaikutus, yhdessäolo ja yhteiset kokemukset. Työnohjauksen peruspilarit ovat myös yhteisöllisyyden peruspilarit, joten työnohjauksella tuetaan yhteisön ja yhteisöllisyyden kasvua.

Meillä jokaisella työyhteisössämme on kaksi perustehtävää; se, jonka vuoksi työskentelemme sekä toinen yhtälailla tärkeä - oma roolini työyhteisön jäsenenä. Ymmärtämällä näiden tuoman dynamiikan, ymmärrämme enemmän itsestämme ja voimme olla enemmän armollisia itseemme.

Vaikka tutkimme työyhteisöjä, perustana keskusteluissa on yksilöt. Sillä työyhteisön jäseninä koemme tapahtumat ja tunteet yksilöinä.

Työnohjaus on:

  • pitkä prosessuaalinen työskentelytapa, jossa tavataan 2-3 viikon välein; 1,5h kerralla.
  • tavoitteellista työyhteisön kehittämistä
  • muuta toimintaa tukevaa, hiljentymistä ja hidastamista vaalivaa olemista.